Thứ Tư, 5 tháng 12, 2012

Ngói mũi hài 150 và 270 Hạ Long


Ngói mũi hài Hạ Long
Có 2 sản phẩm ngói mũi hài: 

1. Mũi hài 150:
  • Kích thước: 150x150x13
  • Số lượng viên/m2 mái: 85 viên/m2
  • Khối lượng: 0,45kg/viên
  • Độ hút nước: max 8%
  • Thời gian xuyên nước: không xuyên nước
 2. Mũi hài 270:
  • Kích thước: 270x200x15
  • Số lượng viên/m2 mái: 40 viên/m2
  • Khối lượng: 1,6kg/viên
  • Độ hút ớc: max 8%
  • Thời gian xuyên nước: không xuyên nước
Ngói mũi hài Hạ Long được sử dụng các công trình xây dựng chùa, trang trí, nhà tưởng niệm... 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét