Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2012

Hướng dẫn sử dụng ngói mũi hài 270 Viglacera Hạ LongMã hiệu: M 09
Kích thước mm): 270x200x15
Khối lượng (kg): 1,6
Tải trọng uốn gãy (daN): 35
Độ xuyên nước (phút): ≤120
Độ hút nước (%): < 8
Số lượng sử dụng (v/m2): 40
1,  Dùng thước dây chia đều và đánh dấu vị trí đặt các hàng litô. Khoảng cách giữa các hàng litô phải bằng nhau và nằm trong khoảng từ  (10 ¸ 11)cm

2, Đúng cầu phong: sử dụng gỗ nhúm 4 trở xuống
    Cầu phong: Rộng (6 ¸ 7)cm; dầy (3 ¸ 4)cm
    Khoảng cỏch giữa 2 cầu phong: (9 ¸ 10) cm
    Hàng tàu: nằm phớa dưới cầu phong cú tỏc dụng làm điểm đỡ cho hàng ngúi đầu tiờn tớnh từ dưới lờn. Kớch thước hàng tàu: rộng (15 ¸ 18)cm, dầy (4 ¸ 5)cm.

3,  Đo và chia khoảng cách các hàng li tô:
   - Litô làm bằng gỗ xẻ (gỗ xến, chì chỉ…) có kích thước rộng (3 ¸4)cm, dầy (2,5 ¸ 3)cm
   - Đầu tiên đóng 2 hàng litô phía trên và dưới của mái. Hàng litô phía trên cách đỉnh mái (3 ¸4)cm. Hàng litô phía dưới cách hàng tàu (4 ¸5)cm.
   - Đo khoảng cách giữa 2 hàng litô trên và dưới để chia đều khoảng cách giữa các hàng litô phía trong

4, Dùng thước dây chia đều và đánh dấu vị trí đặt các hàng litô. Khoảng cách giữa các hàng litô phải bằng nhau và nằm trong khoảng từ  (10 ¸ 11)cm
5, Căng dây ở 2 đầu theo đúng vạch đã đánh dấu

6, Đặt litô phía dưới sợi dây, đóng chặt litô vào cầu phong.

7, Làm tương tự đóng các hàng litô kín mái. Mái litô khi đóng xong tạo thành mặt phẳng, các hàng litô tạo thành các đường thẳng // với nhau và cách đều theo đúng kích thước trong khoảng (10¸ 11)cm
8, Lợp ngói từ đầu hồi lợp vào, từ dưới lên trên
   - Mấu viên ngói móc chặt vào thanh litô
   - Hàng sau nằm lên 2/3 hàng trước, sole nhau, mũi viên ngói hàng sau nằm giữa 2 viên ngói hàng trước.
   - Các viên ngói lợp khít vào nhau.
   - Các vị trí đầu hồi và phần nóc được lợp kín bằng cách cắt viên sản phẩm theo đúng kích thước vị trí bị khuyết.

9, Khi nhìn từ dưới lên, mấu viên ngói phải nằm trên thanh litô.
10, Mái ngói khi lợp xong phải phẳng, các mũi viên ngói nằm trên một đường thẳng khi nhìn theo các hướng.
    - Úp nóc bằng ngói nóc 360.
    - Bó bò bằng ngói nóc 360 hoặc ngói nóc tiểu hoặc xây bằng gạch

Yêu cầu kỹ thuật:
- Kiểm tra mái sau khi đóng litô phải phẳng, thẳng.
- Vấu viên ngói mắc vào litô chắc chắn.
- Mái lợp phải thẳng, phẳng theo độ dốc, các đầu mũi viên ngói nằm trên 1 đường thẳng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét